Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

in alphabetical order / w kolejności alfabetycznej

Alicja Adamczak

Prezes urzędu patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Czytaj więcej...

Isidro F. Aguillo

Head of Cybermetric Lab - Scimago Group, IPP-CSIC, Madrid, Spain. Isidro Aguillo is the Head of The Cybermetrics Lab, a research group of the Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) of the Spanish National Research Council (CSIC).He is the editor of the Rankings Web (Webometrics), including the Ranking Web of Universities (since 2004), Research Centres (since 2006), Hospitals, Repositories and Business Schools (since 2008).

Czytaj więcej...

Dominik Antonowicz

Dr hab. Dominik Antonowicz, p.o. Kierownika Zakładu Socjologii Nauki, Adiunkt. Dominik Antonowicz is a doctor of sociology assistant professor in the Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University in Torun. A former Chevening scholar (Birmingham University), the Foundation for Polish Science scholar (Center of Higher Education Policy Studies, Twente University). A sociologist, public manager, higher education researcher and policy analyst.

Czytaj więcej...

Sabine Behrenbeck

Since 2004 Sabine Behrenbeck has been the Head of the Higher Education Department and since 2005 is also responsible for the Excellence Initiative. Together with her team and in agreement with the German research foundation she developed the programme procedures and consulted the appliying institutions.

Czytaj więcej...

Murat Perit Cakir

Murat Perit Cakir is an assistant professor in the Cognitive Science program at the Informatics Institute at the Middle East Technical University in Ankara, Turkey. He has been a member of University Ranking by Academic Performance (URAP) lab since 2010, focusing on the design and development of performance indicators for ranking and benchmarking purposes. In addition to university rankings and bibliometrics, his main research areas involve human–computer interaction, computer-supported collaborative learning and cognitive neuroscience of learning. Dr. Cakir received his PhD from the College of Information Science & Technology at Drexel University, and holds an MS/MCIT in Computer Science from University of Pennsylvania and a BS in Mathematics from Middle East Technical University.

Claudio Colaiacomo

Claudio Colaiacomo is a Vice President at Elsevier with decennial experience and responsibilities in Global Academic Relations. He holds a MS in solid state Physics and a MBA. In his role he engages with scientific communities around Europe and policy makers fostering partnerships and leveraging synergies. Claudio is also a book author.

Krzysztof Diks

Od 2016 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor nauk matematycznych, matematyk i informatyk. Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych.

Czytaj więcej...

Jerzy Duszyński

Od 2015 Prezes Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem korespondentem PAN i profesorem Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Zainteresowania badawcze to bioenergetyka, rola mitochondriów w funkcjonowaniu komórek, choroby mitochondrialne i neurodegeneracyjne oraz starzenie.

Czytaj więcej...

Isak Froumin

Since 2012, Isak Froumin has been the Academic Advisor of the HSE Institute of Education. Since 2004, he has been Deputy Chief Editor of the quarterly scientific-educational Education Affairs magazine.

Czytaj więcej...

Jarosław Gowin

W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1989 -1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995 do 2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień.

Czytaj więcej...

Michał Kleiber

Były Prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Czytaj więcej...

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020).

Czytaj więcej...

Marek Kwiek

Profesor zwyczajny, od 2002 roku dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i od 2012 roku kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie.

Czytaj więcej...

Victor. A. Koksharov

Was born on August 1, 1964 in Kamensk-Uralsky, the Sverdlovsk region. In 1986 graduated from the Faculty of History of Gorki Ural State University. After graduation started working in the university as assistant at the Department of History of USSR. Later became the senior lecturer at the Department of Contemporary History and Theory of International Relations. 

Czytaj więcej...

Andrzej K. Koźmiński

Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 47 książek. Szereg z nich było tłumaczonych. Visiting professor w wielu renomowanych uczelniach zagranicznych.

Czytaj więcej...

Tomasz Mielniczuk

Związany z bankowością od ponad 10 lat, zajmował wiele stanowisk menedżerskich, w Banku  Zachodnim WBK S.A. między innymi jako Dyrektor Biura Rozwoju Placówek Santander Universidades, Dyrektor jednego z największych Oddziałów BZ WBK w Warszawie, Menedżera ds. Zarządzania siecią Placówek Franczyzowych, Menedżera ds. Wsparcia Sprzedaży MŚP czy też Menedzer ds. Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Ryszard Naskręcki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fizyk, profesor zwyczajny. Specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. W latach 1978-1983 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tymże uniwersytecie obronił w 1992 roku rozprawę doktorską pt. Badanie indukowanego zderzeniami rozpraszania światła w wybranych cieczach molekularnych, której promotorem był prof. Franciszek Kaczmarek.

Czytaj więcej...

Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Urodził się 21 września 1949 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. W 2003 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1999 do 2005 roku był prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. Studiów Klinicznych, a w latach 2005-2008 dziekanem tego wydziału.

Czytaj więcej...

Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 44. rektorem w historii uczelni, pierwszym chemikiem na tym stanowisku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Doświadczenie zdobywał także za granicą – po czterech latach studiów doktoranckich na University of Twente w Holandii uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.

Czytaj więcej...

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwinski, founder and president of the "Perspektywy" Education Foundation, Vice President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Czytaj więcej...

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Urodził się 27 października 1948 r. w Świątnikach Górnych koło Krakowa, w rodzinie rzemieślniczej. Od dziecka zainteresowany przyrodą nieożywioną. Ukończył Technikum Geologiczne w Krakowie i studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prace – doktorska i habilitacyjna – poświęcone były sedymentologii formacji osadowych Karpat fliszowych.

Czytaj więcej...

Ben Sowter

Head of Division, QS Inteligence Unit, UK. Ben is from Nottingham, England. After moving around a lot, he returned to the University of Nottingham where he undertook a BSc in Computer Science. Upon graduation, Ben spent two years working for the UK national office of international student charity, AIESEC, for which he was ultimately elected National President.

Czytaj więcej...

Tomasz Szapiro

Profesor w Szkole Głównej Handlowej, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Były rektor SGH, Przewodniczący Senatu SGH. Wcześniej profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji, Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA.

Czytaj więcej...

Jan Szmidt

Od 2012 Rektor Politechniki Warszawskiej. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę "Właściwości elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-plazmową na podłożu krzemowym". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii "Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki".

Czytaj więcej...

Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012. W 1978 ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. 1983 doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1981 pracuje na UMK. 1991 habilitacja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1996 uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. Od 1999 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Czytaj więcej...

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi.

Czytaj więcej...

Billy Wong

Billy Wong works as the Senior Data Scientist for Times Higher Education. Together with the data team he provides the tools that help universities better understand their performance, and make better data-driven decisions.

Czytaj więcej...

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce