Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Jerzy Duszyński

Od 2015 Prezes Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem korespondentem PAN i profesorem Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Zainteresowania badawcze to bioenergetyka, rola mitochondriów w funkcjonowaniu komórek, choroby mitochondrialne i neurodegeneracyjne oraz starzenie.

W latach 2008- 09 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Infrastruktury Badawczej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-09).

W 2012 roku wybrany do Akademii Europaea, w latach 2013-16 członek Rady Nadzorczej Instytutu Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce