Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 44. rektorem w historii uczelni, pierwszym chemikiem na tym stanowisku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Doświadczenie zdobywał także za granicą – po czterech latach studiów doktoranckich na University of Twente w Holandii uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.

Prof. Pałys urodził się w Warszawie w 1964 roku. Studiował na Wydziale Chemii UW, gdzie w 1987 roku obronił pracę magisterską. W 1992 roku uzyskał doktorat z nauk chemicznych, w University of Twente (Enschede, Holandia), tytuł pracy – Elucidation of electrode reaction mechanisms by means of a knowledge-based system. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii UW, tytuł rozprawy: Elektrochemia związków koordynacyjnych w warunkach transportu dyfuzyjno-migracyjnego. Od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku objął stanowisko prodziekana Wydziału Chemii ds. finansowych.

Tematem jego badań jest chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności złożone zjawiska transportu w układach elektrochemicznych, modelowanie procesów chemicznych na granicach faz oraz układy supramolekularne. Należy do International Society of Electrochemistry. Nigdy nie ograniczał się jedynie do pracy naukowca. Jak funkcjonuje uczelnia, mógł przekonać się pełniąc na wydziale rozmaite funkcje, m.in. członka komisji rekrutacyjnej czy koordynatora ds. programu Erasmus/Socrates. Odpowiadał także za informatyzację wydziałowej administracji.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce