Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

Program


Program - english version

Warszawa, 1-2 grudnia 2016

Organizatorzy: KRASP, PKA, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Miejsce: Novotel Warszawa Centrum

Program Ramowy
(wg stanu na 23.11.2016)

Czwartek, 1 grudnia

11:30 – 13:30

Rejestracja uczestników konferencji, powitalny bufet: kawa, napoje, kanapki
miejsce: Novotel Warszawa Centrum

13:30 – 13:40

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
13:40 – 14:00

Gość konferencji

 • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego (tbc)
14:00 – 15:00

Sesja plenarna I

Jak przyspieszyć rozwój uczelni - doświadczenia wdrażania "Excellence Initiatives" w krajach europejskich

Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)

Mówcy:

 • Sabine Behrenbeck, Head of Higher Education Department, f. Head of Excellence Initiative Project, Head Office of the German Council of Science and Humanities (Germany): The German Excellence Initiative - Decision making and monitoring procedures
 • Victor Koksharov, Rector, Ural Federal University (Russian Federation), Russian Academic Excellence Project 5-100 - Concept, Initial Achievements, and International Collaboration Opportunities

Dyskusja

15:00 – 15:30

przerwa kawowa

15:30 – 16:45

Sesja II - Dyskusja panelowa

Uniwersytety badawcze - czym są, jak je tworzyć, wyzwania w zakresie zarządzania

Moderator: Prof. dr hab. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

Uczestnicy panelu (zaproszeni):

 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

Dyskusja

16:45 – 17:00

przerwa kawowa

17:00 – 17:50

Sesja Plenarna III

Rankingi międzynarodowe pod lupą - część 1

Mówcy:

 • Waldemar Siwiński, prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"; Vice-President, IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence: Wprowadzenie do rankingów międzynarodowych
 • Ben Sowter, Head of Division, QS Intelligence Unit (United Kingdom): Polish Universities in the QS rankings – their chances and opportunities to advance
 • Isak Froumin, Higher School of Education in Moscow, former education specialist in the World Bank (Russian Federation): Pushing universities into excellence - the role of rankings
17:50 – 19:00

Sesja IV - Dyskusja panelowa

Miejsce rankingów w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu uczelnią na świecie i w Polsce

Moderator: Prof. dr hab. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji KRASP ds. Legislacyjnych i Prawnych

Zaproszeni:

 • Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, przewodniczący Komisji KRASP ds. Akredytacji i Rankingów, były rektor Szkoły Głównej Handlowej: Rola rankingów w ekosystemie uczelni
 • Prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wpływ rankingów międzynarodowych na strategię rozwoju uczelni - na przykładzie badania uczelni "aspirujących" z 11 krajów
 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczący KRASP: Czy polskie uczelnie mogą "wybić się" na wysokie pozycje w rankingach międzynarodowych?

Dyskusja

19:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad

19:30 – 22:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą Nagród ELSEVIER Research Impact Leaders

miejsce: Novotel Warszawa Centrum

Piątek, 2 grudnia

9:30 – 10:00

poranna kawa

10:00 – 12:00

Sesja plenarna V

Rankingi międzynarodowe pod lupą - część 2

Prowadzący: Dr hab. Dominik Antonowicz – badacz procesów globalnych w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mówcy:

 • Billy Wong, Data Scientist, Times Higher Education, "THE World Academic Ranking" (United Kingdom): THE Academic Rankings - new developments
 • Perit Cakir - Middle East Technical University in Ankara, URAP Ranking Coordinator (Turkey): Polish Universities in the University Ranking of Academic Performance – their current standing and future possibilities
 • Isidro F. Aguillo - Head, Cybermetrics Lab, the Spanish National Research Council CSIC, Webometrics Ranking Coordinator (Spain): Ranking Building a strong university brand in the Internet – experience coming of the Ranking Webometrics

Dyskusja

12:00 – 12:30

przerwa kawowa

12:30 – 13:00

Gość konferencji

 • Claudio Calaiocomo, Vice President, Global Academic Relation, Elsevier:
  The new tools and initiatives supporting internationalization of science
13:00 – 14:00

Sesja plenarna VI

Polskie uczelnie a rankingi światowe - Czy możemy biec szybciej?

Prowadzący: Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE "Horyzont 2020"

Zaproszeni:

 • Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk: Instytuty PAN a rankingi międzynarodowe
 • Dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu PAtentowego RP: Polskie uczelnie a rankingi innowacyjności
 • Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades: Międzynarodowe działania Santander Universidades wspierające rozwój uczelni.
14:00 – 14:20

Sesja końcowa

Rankingi a wyzwania rozwojowe stojące przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

 • Prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 • Waldemar Siwiński
14:20 – 15:00

Farewell lunch

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce