Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi.

Założyciel pierwszego w Polsce Centrum „One Road, One Belt - Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy”. Członek Klastra Merge-Excellence przy Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, Niemcy. Inicjator współpracy z wieloma uczelniami na świecie, w tym Illinois State University, USA. Od 2012 koordynator do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola. Uhonorowany Złotym i Platynowym Laurem Opolskiej i Śląskiej Izby Gospodarczej.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce