Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Tomasz Mielniczuk

Związany z bankowością od ponad 10 lat, zajmował wiele stanowisk menedżerskich, w Banku  Zachodnim WBK S.A. między innymi jako Dyrektor Biura Rozwoju Placówek Santander Universidades, Dyrektor jednego z największych Oddziałów BZ WBK w Warszawie, Menedżera ds. Zarządzania siecią Placówek Franczyzowych, Menedżera ds. Wsparcia Sprzedaży MŚP czy też Menedzer ds. Unii Europejskiej.

Aktualnie Dyrektor Departamentu Santander Universidades gdzie odpowiada w Polsce za koordynację międzynarodowej strategii Grupy Santander w kontekście rozwoju globalnego programu Santander Universidades wspierającego w ramach działania Banku Zachodniego WBK S.A. świat akademicki.

Bogate doświadczenie jest poparte ukończeniem wielu szkoleń i kursów z budowania zespołów, coachingu, zarzadzania (m.in. Prince2) oraz edukacją w kierunku Master of Business Administration R.H. Smith School of Business oraz studiów podyplomowych z Prawa Unii Europejskiej i Funduszy Unijnych.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce