Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012. W 1978 ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. 1983 doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1981 pracuje na UMK. 1991 habilitacja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1996 uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. Od 1999 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 2005 przez dwie kadencje prorektor UMK ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W 2012 wybrany na stanowisko rektora, kieruje też Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Wielokrotnie przebywał na stypendiach zagranicznych, w tym w Agriculture University Wageningen (Holandia), York University (Wielka Brytania), Institute for Physical and Chemical Research w Tokio i Jokohamie. Był stypendystą Fundacji Humboldta i japońskiego GSPS. Współpracował z Instytutem Maxa Plancka w Kolonii i Uniwersytetem Gyeongsang w Korei. Zajmuje się naukowo cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, prowadzi również badania z zakresu biologii medycznej.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce