Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Marek Kwiek

Profesor zwyczajny, od 2002 roku dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i od 2012 roku kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie.

Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. W ostatnich kilkunastu latach kierownik, partner lub członek zespołu badawczego w ponad czterdziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez Fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze, European Science Foundation (ESF) oraz organizacje międzynarodowe, rządy państw europejskich i instytucje edukacyjne. Współtwórca strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku (Ernst and Young/IBNGR, 2010) i doradca ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014).

W 2015 został laureatem w Programie Mistrz (subsydium profesorskie) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Koordynator kilku indywidualnych projektów MNiSW i Komitetu Badań Naukowych, w tym realizowanego w latach 2012–2017 projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki pt. Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego.

Członek rad redakcyjnych kilku prestiżowych międzynarodowych czasopism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym, m.in. Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal i European Journal of Higher Education. Od 2011 roku redaktor serii naukowej HERP: Higher Education Research and Policy, wydawanej przez Peter Lang Scientific Publishers (Frankfurt am Main).

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce