Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

Organizatorzy

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor PW - przewodniczący Rady,

prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, przewodniczący KRUP,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - rektor AGH, przewodniczący KRPUT,

prof. dr hab. Krzysztof Diks - przewodniczący PKA,

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP,

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Komitet Organizacyjny

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" - przewodniczący Komitetu,

dr hab. Dominik Antonowicz - pełnomocnik Rektora ds. rankingów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Kazimierz Bilanow - koordynator, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",

przedstawiciel KRASP,

przedstawiciel PKA.

Partnerzy

Partner merytoryczny: ELSEVIER
Partner instytucjonalny: Santander Universidades

Organizatorzy

 

Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny


Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce

Patronat Honorowy Konferencji


Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego