Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Maciej Duszczyk

Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski

Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na Uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytecie w Durham, Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie. Współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej. Członek Transatlantic Forum on Migration and Integration.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat