Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards

Gdański Uniwersytet Medyczny (w kategorii Medical Sciences), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences), Uniwersytet Rzeszowski (Agricultural Sciences), Uniwersytet Zielonogórski  (Engineering and Technology) oraz Politechnika Śląska (Social Sciences) to laureaci konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018. Nagrody wręczyli: Anna Budzanowska, dyrektor generalna MNiSW  oraz Felix Haest, wiceprezes Elsevier podczas gali trzeciej edycji konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 3 grudnia w Warszawie.

Od lewej: prof. Tomasz Bączek, prorektor GUMed, prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Anna Budzanowska z MNiSW, prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej, prof. Roman Cieślak, rektor SWPS, Felix Haest, wiceprezes Elsevier / fot. Krzysztof Wojciewski

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2015-2017) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. (Regulamin Nagrody)

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences.

 

Laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018 zostali:

Agricultural Sciences
Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski w latach 2015-2017 był liderem w aż trzech kategoriach branych pod uwagę w konkursie: całkowity wzrost liczby publikacji, ich średnia cytowalność oraz publikacje przy udziale partnerów zagranicznych. W ostatnich latach dynamicznie rosła liczba publikacji w zakresie nauk przyrodniczych, z których ponad dwie trzecie powstały we współpracy z innymi ośrodkami. Co ważne, blisko jedna trzecia publikacji  ukazała się w czasopismach z pierwszego kwartyla, a więc tych najwyżej cytowanych.

Nagrodę odebrał prorektor URz  ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Marek Koziorowski.

W kategorii Agricultural Sciences nominowane były także:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Engineering and Technology
Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych

Uniwersytet Zielonogórski pokonał wyjątkowo liczne grono konkurentów w tej kategorii. Małe różnice we wskaźnikach dowodziły, że poziom jest bardzo wyrównany nie tylko wśród nominowanych szkół wyższych, ale generalnie wśród wszystkich uczelni w kraju. Publikacje UZ były cytowane na poziomie 117% średniej światowej, o 20% wzrosła liczba autorów publikujących w dziedzinie Engineering and Technology. Prym wiodły publikacje napisane przy współpracy innych ośrodków w kraju, które były cytowane o 50% wyżej niż publikacje stworzone z partnerami zagranicznymi.

 Nagrodę odebrał rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.

W kategorii Engineering and Technology nominowane były także:

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka

Humanities
Obszar nauk humanistycznych

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny odnotował cytowalność wszystkich publikacji oraz udział tych stworzonych wspólnie z zagranicznymi partnerami na poziomie wyprzedzającym średnią światową o ponad 30%! Również w liczbie publikacji – blisko 25% wśród najlepszych czasopism – nie miał sobie równych. W wielu przypadkach to publikacje przygotowane z wiodącymi uczelniami w Europie.

Nagrodę odebrał rektor SWPS prof. Roman Cieślak.

W kategorii Humanities nominowane były także:

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rzeszowski

Medical Sciences
Obszar nauk o zdrowiu i medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał najwyższą liczbę punktów w aż trzech kategoriach: blisko 20% publikacji wśród najwyżej cytowanych czasopism, wzrost i tak już dużej liczby autorów o ponad 10% oraz najwyższy w Polsce wskaźnik współpracy międzynarodowej. Jeśli chodzi o publikacje z zakresu onkologii, GUMed nie miał sobie równych, dzięki czemu kolejny raz zwyciężył w konkursie.

Nagrodę odebrał prorektor GUMed prof. Tomasz Bączek.

W kategorii Medical Sciences nominowane były także:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Natural Sciences
Obszar nauk ścisłych

Uniwersytet Warszawski zwyciężył w kategorii, w której brane było pod uwagę najwięcej uczelni, a o wygranej decydowały ułamki punktów. Zwycięstwo w tej kategorii zapewniła UW największa liczba publikacji wśród najwyżej cytowanych czasopism – ponad 27%.

Nagrodę odebrała prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor UW.

W kategorii Natural Sciences nominowane były także:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Zielonogórski

Social Sciences
Obszar nauk społecznych

Dziedzina, w której zwyciężyła Politechnika Śląska w Gliwicach, ze względu na dużą ilość badań interdyscyplinarnych jest obecna od lat w wielu uczelniach. Dwie uczelnie spośród nominowanych opublikowały prace cytowane, odpowiednio 1.67 oraz 1.56 razy częściej niż inne tego typu na świecie, jednak PŚl umieściła ponad 33% publikacji w najlepszych czasopismach i to przesądziło o wygranej tej uczelni.

Nagrodę odebrał prorektor PŚl, prof. Marek Pawełczyk.

W kategorii Social Sciences nominowane były także:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Gdańska


Regulamin Konkursu

Cel Nagrody. Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Kategorie. Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

 • Life Sciences/Agricultural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Zasady przyznawania Nagrody. Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

 • Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)
 • Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)
 • Field-Weighted Citation Impact (waga 40%)
 • Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)
 • Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń zostanie wykorzystana baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2014-2016. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat