Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Dr Olaf Gajl

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

Specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble.

Pracował naukowo w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz zajmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach działających głównie w branży nowych technologii, był współzałożycielem przedsiębiorstwa softwarowego BT (Business and Technology), prezesem spółki telekomunikacyjnej Polbox oraz dyrektorem do spraw rozwoju w TeleDenmark Communication.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat