Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Andrzej Dopierała

Prezes Zarządu Asseco Data Systems, wiceprezes Zarządu Asseco Poland

Absolwent Wydziału Elektrycznego PW, gdzie w 1988 uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W okresie 1994-2006 pracował w HP Polska sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje kierownicze, do prezesa Zarządu włącznie. Był następnie prezesem Zarządu Oracle Polska, a także dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W latach 2013-2016 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od stycznia 2016 jest prezesem Zarządu Asseco Data Systems S.A.

Od października 2017 r. sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A., odpowiedzialnego za Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Pion Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat