Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Prof. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. 3 lata pracował w National Institutes of Health, USA. Laureat stypendium naukowego "Polityki". Od 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych UMB. Od 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunologii UMB. Tytuł profesora otrzymał w 2016. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz alergologii. Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat