Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Prof. Zbigniew Marciniak

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Matematyk, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Doktorat w Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014 tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. Od ukończenia studiów w Instytucie Matematyki UW, 1999-2000 dyrektor tej jednostki. 2005-2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics". 2007-2009  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu.

Od 2012 roku członek CERI - Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat