Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Emanuel Kulczycki

Przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW.

Filozof badający ewaluację nauki, kierownik grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Obecnie kieruje projektami „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” (2016–2020; COST Action) oraz „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (2018–2023; NCN). Ostatnio publikował m.in. w “Nature”, “Research Evaluation”, “Journal of Informetrics”, “Scientometrics” oraz “Aslib Journal of Information Management”.  

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat