Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Roman Cieślak

Rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Psycholog. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących radzenia sobie z depresją i stresem. Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint.

Kierownik projektu badawczego E-COMPARED: European Comparative Effectivness Research on Internet-based Depression Treatment, który ma na celu opracowanie rekomendacji na temat sposobów terapii depresji zwykorzystaniem internetu, tak by leczenie było zintegrowane z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej wkrajach UE.

W kadencji 2012–2016 prorektor Uniwersytetu SWPS do spraw naukowych.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat