Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Jarosław Bosy

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. Profesor zwyczajny w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Autor lub współautor ok. 80 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii.

Był członkiem panelu Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Jest ekspertem oceniającym i monitorującym projekty badawcze w ramach H2020 i wielokrotnym członkiem paneli NCN. Członek Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji PAN.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat