Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Henryk Rybinski

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w latach 2008-2016 był dyrektorem tego Instytutu. Od 2010 był zaangażowany w rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR, które obecnie jest wykorzystywany w niemal 20-tu uczelniach w kraju. Od 2011 członek Komitetu Informatyki PAN, członek Rady Naukowej IPI PAN oraz ICM UW. Autor ponad 140 publikacji o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady w zakresie baz danych oraz inteligentnych systemów informacyjnych.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, takich jak inteligentne systemy informacyjne, eksploracja danych tekstowych, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe. Badania dotyczą zarówno aspektów teoretycznych, jak też praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. W latach 1990-2008 kierował i/lub uczestniczył w ponad 50-u projektach zagranicznych i międzynarodowych, związanych z systemami informacyjnymi. W szczególności brał udział w projektach dla takich organizacji międzynarodowych, jak IUCN, IFRC, EFSA, ICCROM, IDLO, a także agend ONZ (m.in. FAO, UNESCO, UNIDO, IFAD, UNEP).

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat