Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Krystian Szadkowski

Krystian Szadkowski, adiunkt zatrudniony na Wydziale Filozoficznym UAM w Poznaniu. W swoich badaniach zajmuje się problematyką zmieniających się relacji między tym, co wspólne, tym, co prywatne i tym, co publiczne w globalnej nauce i szkolnictwie wyższym, jak również konsekwencjami funkcjonowania globalnych rankingów uniwersytetów dla instytucji szkolnictwa wyższego. Przez lata (2009-2019) związany z Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrą UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2015-2019 redaktor wykonawczy czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. Stypendysta Fundacji Marie Curie-Skłodowskiej (2010-2013) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016-2018) w ramach projektu „Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment”. Prowadzi stałą i stabilną współpracę z Centre for Global Higher Education Research (University of Oxford/UCL) oraz Centre for Higher Education Futures (Aarhus University). W latach 2010-2012 pracował w instytucie badawczym „Education International” w Brukseli. Główny wykonawca w licznych projektach z zakresu badań szkolnictwa wyższego, jak również z obszaru polityki szkolnictwa wyższego finansowanych ze środków NCN, FNP czy MNiSW. Autor książki Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym (Wydawnictwo Naukowe PWN 2015). Publikował m.in. w: „Higher Education”, „Social Epistemology”, „TripleC” czy „Workplace: A Journal for Academic Labor”.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat