Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Program

Warszawa, 2-3 grudnia 2019

Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Patroni i partnerzy KRASP, PKA, IREG Observatory
Miejsce: Sound Garden Hotel, Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 18

Program Ramowy

Poniedziałek, 2 grudnia 2019

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników konferencji - powitalny bufet: kawa, napoje, ciastka
miejsce: hotel „Sound Garden”, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

11:00 – 11:20

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Anna Budzanowska, dyrektor generalny w Ministerstwie nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
11:20 – 12.00

Wystąpienie programowe

 • Waldemar Siwiński, kierownik „International Visibility Project”, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Prestiż w zasięgu ręki - wyniki Audytu Rankingowego Uczelni 2019 (raport wstępny)
12:00 – 12:30

przerwa kawowa

12:30 – 14:30

SESJA PLENARNA I – "REKTORSKA"

Strategie sukcesu – „mapy drogowe” tworzenia uczelni badawczych

Wraz z ogłoszeniem wyników pierwszego konkursu w ramach „Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) dla polskiego szkolnictwa wyższego rozpoczął się czas „nowego odliczania”. Celem inicjatywy jest transformacja grupy uczelni w uniwersytety badawcze, tak by stawały się zdolne do konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Nawiązując do sugestii premiera Jarosława Gowina - podniesionej 30 października w jego wystąpieniu na Zamku Królewskim w Warszawie – aby uczelnie, które zwyciężyły w IDUB podzieliły się z polską społecznością akademicką swoimi planami rozwojowymi – chcemy wspólnie przedyskutować ich rozwojowe „mapy drogowe”. Okazją do tego będzie sesja z udziałem rektorów uczelni zakwalifikowanych do zwycięskiej dziesiątki.

Prowadzący:

 • Prof. Michał Kleiber, przewodniczący Rady „International Visibility Project”, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Prof. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej
 • Prof. Jan Burdukiewicz – prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. Dariusz Mikielewicz – prorektor Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

14:30 – 15:30

lunch

15:30 – 16:30

SESJA PLENARNA II

W międzynarodowym pryzmacie – trendy światowe a transformacja polskich uczelni

Szkolnictwo wyższe znajduje się w okresie burzliwych zmian związanych z transformacją do wyzwań zmieniającego się świata. W tym okresie niepewności nie ma jednego uniwersalnego modelu uniwersytetu, który sprawdzałby się w różnych warunkach. Dlatego projektując rozwój należy stale analizować i porównywać wdrażane rozwiązania z doświadczeniami międzynarodowymi. Podczas sesji dwaj eksperci, z Danii i Kanady, spojrzą na procesy zachodzące w polskim szkolnictwie wyższym przez międzynarodowy pryzmat. Obaj dobrze znają polskie środowisko akademickie. Lauritz B. Holm-Nielsen kierował zespołem ekspertów z ośmiu krajów, któremu powierzono rozstrzygnięcie konkursu na polskie uczelnie badawcze, a Alex Usher brał udział w audycie rankingowym kilku naszych szkół wyższych.

Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Mówcy:

 • Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, były rektor Uniwersytetu w Aarhus (Dania): - Reaching towards Excellence - The case of Denmark
 • Alex Usher, President, Higher Education Strategy Associates (Canada): - Polish universities and trends in the world higher education - as seen from Canada.

Dyskusja

16:30 - 16:50

przerwa kawowa

16:50 – 17:20

Narzędzia dla zarządzania szkołą wyższą

 • Sebastian Kawałko, Asseco Data Systems: Rozwiązania wspierające proces ewaluacji uczelni
 • Tomasz Psonka, dyrektor regionalny Elsevier: Wykaz czasopism, rankingi, uczelnie badawcze: czy istnieje wspólny mianownik?
17:20 - 18:30

SESJA PLENARNA III

Polskie uczelnie w zwierciadle rankingów

Obecność w Rankingu Szanghajskim jest dla uczelni ważnym potwierdzeniem jakości ich działalności naukowej, ale ranking ten jest jednocześnie obiektem krytyki ze względu na swój koncept metodologiczny, której cechą jest „huśtawka ocen”. Wystąpienie Lu Wang, szefowej zespołu rankingowego z Szanghaju, pomoże lepiej zrozumieć specyfikę tego rankingu. Z kolei prof. Tomasz Szapiro zaprezentuje ciekawe wnioski z przeprowadzonej przez siebie analizy korelacyjnej wyników kilku rankingów, będących punktem odniesienia dla polskich szkół wyższych.

Prowadzący: prof. dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mówcy:

 • Lu Wang, Ranking Manager, ShanghaiRanking Consultancy (China): - Shanghai Rankings - new developments
 • Prof. Tomasz Szapiro, członek Prezydium RGNiSW oraz Prezydium KRASP, profesor Szkoły Głównej Handlowej, b. rektor SGH (2012-2016): - Co i z czym w rankingach koreluje i jaki jest z tego pożytek?

Dyskusja

18:30

Zakończenie pierwszego dnia obrad

18:30 – 19:00

Networking przy trio skrzypcowym i lampce szampana

19:00 – 22:00

Kolacja i Gala Nagrody "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019"
miejsce: hotel “Sound Garden”, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

Gospodarze Gali:

 • Tomasz Psonka, dyrektor regionalny Elsevier
 • Bartłomiej Więckowski, konsultant Elsevier

Wtorek, 3 grudnia 2019

09:30 – 10:00

poranna kawa

10:00 – 11:00

SESJA PLENARNA IV

Master class: Polskie uczelnie w rankingach światowych

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania, wyboru pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to znajomości zalet i słabości metodologii poszczególnych rankingów. Podczas sesji zaprezentowane zostaną „od kuchni” uznane rankingi międzynarodowe, instytucjonalne i „by subject”- ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i perspektyw polskich uczelni. Ich przeglądu, w formule „masterclass”, podjął się prof. Richard Holmes, wybitny ekspert w zakresie rankingów, którego opinia jest brana pod uwagę na całym świecie.

Prowadzący: dr Krystian Szadkowski, ekspert w zakresie szkolnictwa wyższego i polityk publicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mówca:

 • Richard Holmes, former Associate Professor at Universiti Teknologi MARA Malaysia; editor of University Ranking Watch blog: - Polish universities in global rankings

Komentator:

 • Alex Usher, President, Higher Education Strategy Associates (Canada)

Dyskusja

11:00 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 13:30

SESJA PLENARNA V

Zarządzanie obszarem kompetencji rankingowych na uczelniach – „dobre praktyki”, problemy, rekomendacje

Rankingi bardzo silnie wpływają na międzynarodową postrzegalność (visibility) uczelni, co z kolei ułatwia nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami z innych krajów i wchodzenie w międzynarodowe konsorcja i zespoły badawcze. Podczas sesji zostaną przedstawione możliwości aktywnego kształtowania pożądanego prestiżu uczelni poprzez rankingi - z wykorzystaniem nowych technologii i networkingu.

Prowadzący: dr Wojciech Marchwica, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni w ramach „IntVP”; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mówcy:

 • Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju: - Rankingi jako element budowania wizerunku uczelni.
 • Leszek Śliwa, Uniwersytet Jagielloński: - Uniwersytet Jagielloński w świetle Audytu Rankingowego Uczelni przygotowanego w ramach IntVP
 • Magdalena Kudewicz-Kiełtyka - kierownik Biura Rozwoju, Politechnika Śląska: - Rankingi w systemie zarządzania Politechniki Śląskiej.
 • Barbara Barańska-Malinowska, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: - Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wykorzystaniu systemu OMEGA PSIR, jako narzędzia ułatwiającego zarządzanie strategiczne oraz scalającego różnorodne bazy danych zgodnie ze standardami SCOPUS i WoS.
 • Prof. Henryk Rybiński, Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej: - System OMEGA PSIR i jego rola w polskich uczelniach.
13:30 – 14:00

Sesja końcowa

Rankingi a wyzwania stojące przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Bartłomiej Banaszak - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Waldemar Siwiński - Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
14:00 – 15:00

Farewell lunch

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat