Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Jan Michal Burdukiewicz

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor i kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uwr., wiceprzewodniczący Komisji Archeologicznej Oddziału Wrocławskiego PAN, członek Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych, Society for the Study of Human Evolution, Society for American Archaeology, Paleoanthropology Society, prezes Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, licznych haseł encyklopedycznych, artykułów popularnonaukowych, w tym 5 monografii oraz współredaktor 6 innych monografii w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat