Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Marcin Gruchała

„Prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) kadencji 2016-2020. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, specjalista chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencji 2008-2012 i 2012-2016. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna. Laureat prestiżowego konkursu „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia” w kategorii „Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa”.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat