Polish Universities in International Perspective

Rankings and Strategic Management of a University

Warsaw December 3-4, 2018

Speakers

HONORARY GUEST

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1989 -1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995 do 2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień. W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2013. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

SPEAKERS
in alphabetical order

Isidro F. Aguillo

Head of Cybermetric Lab - Scimago Group, IPP-CSIC, Madrid, Spain

Isidro Aguillo is the Head of The Cybermetrics Lab, a research group of the Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) of the Spanish National Research Council (CSIC).He is the editor of the Rankings Web (Webometrics), including the Ranking Web of Universities (since 2004), Research Centres (since 2006), Hospitals, Repositories and Business Schools (since 2008).

Czytaj więcej...

Dominik Antonowicz

Kierownik Zakładu Socjologii Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dominik Antonowicz is a doctor of sociology assistant professor in the Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University in Torun. A former Chevening scholar (Birmingham University), the Foundation for Polish Science scholar (Center of Higher Education Policy Studies, Twente University). A sociologist, public manager, higher education researcher and policy analyst.

Czytaj więcej...

Alex Usher

Alex Usher is the President of Higher Education Strategy Associates and Editor-in-Chief of Global Higher Education Strategy Monitor

An internationally recognized expert in student financial aid and quality measurement in post-secondary education, Mr. Usher has authored numerous ground-breaking studies in higher education. In addition to his years of work on higher education in Canada, his recent work spans Asia, Europe and Africa as well.

Czytaj więcej...

Bartłomiej Banaszak

Bartlomiej Banaszak currently holds a position of a deputy director of the Department of Science of the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE).

He used to be a member of a ministerial drafting group for the new law on higher education and science. Bartlomiej Banaszak represents MSHE in the Bologna Follow-up Group (from 2011). He was a co-chair of working groups the framework of the European Higher Education Area: the Working Group on Fostering Implementation of Agreed Key Commitments (2015-2018) and Working Group on Structural Reforms (2012-2015).

Czytaj więcej...

Wiesław Banyś

Honorowy przewodniczący KRASP, b. rektor UŚl., członek Zarządu EUA

Studia z zakresu filologii romańskiej ukończył na UJ. Zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej; w latach 2008-2016 rektor tej uczelni. Odbył kilkanaście staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym na Sorbonie). Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2012-2016. Od 2015 członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association (EUA). 

Czytaj więcej...

Dr. Alexander Bedny

Vice-Rector for International Affairs, Lobachevsky University,
Nizhny Novgorod (Russia)

Education: Lobachevsky University, Specialist Degree in Economics (2001); University of Roskilde, Denmark, Bachelor of Business Administration (2001); PhD in Sociology (2005), Associate Professor (2012). At Lobachevsky University since 2001. Dean of the Faculty for International Students (2005-2017), Head of the Center for Student Innovation Entrepreneurship (since 2011), Head of the International Affairs Administration (2012-2017), Vice-Rector for International Affairs (since 2013). Since 2016, Dr. Bedny has been responsible for managing the Russian Academic Excellence Project “5-100” at Lobachevsky University.

Czytaj więcej...

Jarosław Bosy

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. Profesor zwyczajny w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Autor lub współautor ok. 80 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii.

Czytaj więcej...

Roman Cieślak

Rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Psycholog. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących radzenia sobie z depresją i stresem. Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint.

Czytaj więcej...

Luiz Claudio Costa

President IREG

Former Acting Minister of Education and Vice-Minister of Education, Federal Government of Brazil, Former Rector of Federal University of Viçosa. Former President of the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), Brazil. Former Vice President of the PISA (Program for International Student Assessment) of OECD.

Czytaj więcej...

Evgeny Chuprunov

Rector, Lobachevsky University, Nizhny Novgorod (Russia)

Education: Lobachevsky University, Faculty of Physics (1973); Doctor of Sciences in Physics & Mathematics (1991), Professor in Experimental Physics (1992). Professional experience at Lobachevsky University: Assistant Professor of Crystallography Department (1981-1983), Senior Lecturer (1983-1985), Associate Professor (1985-1989), Chair (1989) of Experimental Physics Department, Dean of the Faculty of Physics (1994-2006), Vice-Rector for Research (2006 - 2008), Rector (since 2008). Research interests: Mathematical Crystallography, Theory of Crystal Symmetry, X-ray Analysis, Development of Higher Education; author of over 350 papers.

Krzysztof Diks

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Profesor nauk matematycznych, matematyk i informatyk. Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych.

Czytaj więcej...

Andrzej Dopierała

Prezes Zarządu Asseco Data Systems, wiceprezes Zarządu Asseco Poland

Absolwent Wydziału Elektrycznego PW, gdzie w 1988 uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W okresie 1994-2006 pracował w HP Polska sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje kierownicze, do prezesa Zarządu włącznie. Był następnie prezesem Zarządu Oracle Polska, a także dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W latach 2013-2016 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od stycznia 2016 jest prezesem Zarządu Asseco Data Systems S.A.

Czytaj więcej...

Maciej Duszczyk

Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski

Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

Dr Olaf Gajl

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

Specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble.

Czytaj więcej...

Selina Griffin

QS Rankings Manager, QS Intelligence Unit (UK)

Selina was appointed to the post of Rankings Manager at QS in May 2017 where she leads the Rankings team to deliver QS’ growing suite of rankings. Prior to QS, Selina worked for four years in fundraising at the University of Oxford. She has always worked in data, beginning her career working for the IT unit of a local authority where she dealt with, amongst over things, social care, education and asset databases. During her time at Oxford she acted up as Team Leader for the Central University’s Regular Giving team, revolutionising their approach to mail campaigns. She progressed to a new role at Oxford, leading a team of data analysts and officers focusing on data quality, reporting and insight.

Stanisław Kistryn

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej. Jest współautorem 112 prac w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej i współrealizatorem 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Michał Kleiber

Były Prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Czytaj więcej...

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020).

Czytaj więcej...

Emanuel Kulczycki

Przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW.

Filozof badający ewaluację nauki, kierownik grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Obecnie kieruje projektami „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” (2016–2020; COST Action) oraz „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (2018–2023; NCN). Ostatnio publikował m.in. w “Nature”, “Research Evaluation”, “Journal of Informetrics”, “Scientometrics” oraz “Aslib Journal of Information Management”.  

Prof. Zbigniew Marciniak

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Matematyk, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Doktorat w Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014 tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. Od ukończenia studiów w Instytucie Matematyki UW, 1999-2000 dyrektor tej jednostki. 2005-2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics". 2007-2009  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

Grzegorz Mazurek

Prorektor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016.

Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną także z wyróżnieniem obronił przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Czytaj więcej...

Mikhail Myagkov

Professor at the Institute of Cognitive and Decision Sciences of the University of Oregon (USA), Head of the Laboratory of Experimental Methods in Social and Cognitive Sciences and Scientific Advisor of the Laboratory of Big Data in Social Sciences at Tomsk State University (Russia).

Professor Myagkov's professional interests are in the field of Applied Data Science, Cognitive Methods in Decision Sciences, Game Theory, Behavioral Economics, Statistics and Agent-Based Modeling of Human Decision Making.

Czytaj więcej...

Prof. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. 3 lata pracował w National Institutes of Health, USA. Laureat stypendium naukowego "Polityki". Od 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych UMB. Od 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunologii UMB. Tytuł profesora otrzymał w 2016. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz alergologii. Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska.

Robert Morse

Chief Data Strategist for US News & World Report (USA)

Robert Morse is the Director of Data Research for U.S. News & World Report. He is in charge of producing the America's Best Colleges, the America's Best Graduate Schools and America's Best High Schools rankings all of which are published annually by U.S. News & World Report. He takes the lead role in survey design, ranking methodology changes and higher education research.

Czytaj więcej...

Ryszard Naskręcki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fizyk, profesor zwyczajny.

Specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. W latach 1978-1983 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tymże uniwersytecie obronił w 1992 roku rozprawę doktorską pt. Badanie indukowanego zderzeniami rozpraszania światła w wybranych cieczach molekularnych, której promotorem był prof. Franciszek Kaczmarek.

Czytaj więcej...

Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W latach 1998 - 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji.

Czytaj więcej...

Tomasz Psonka

Regional Director, Elsevier

A manager with 20 years of experience in the broadly understood information services industry. He gained experience in various positions, in companies such as Konica Minolta, MathWorks (MATLAB, Simulink). He is currently working at Elsevier as Research Solutions Director in Central and Eastern Europe. He is engrossed by the issue of national evaluation of science and management of scientific information. He likes to connect the right people and solutions and to ignite infinite pools of creativity.

Prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (od 2015).

Hydrolog i hydrodynamik. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad stu dwudziestu publikacji naukowych, współautor lub współwydawca dziesięciu książek i trzech wydań specjalnych czasopism naukowych. Członek wielu polskich i zagranicznych komitetów i organizacji naukowych. Dwukrotny laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę doktorską oraz pracę habilitacyjną. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Stefana Batorego.

Veronika Safrankova

Director, International Relation Office, Charles University in Prague (Czech Republic)

Hunt Šafránková has been working for Charles University since 2015. Currently she works as policy advisor based in Warsaw and is mainly involved in coordination of activities of 4EU European university alliance. Until 2017 she was Director of International Relations Office, responsible for internationalization, including international bilateral university co-operation, Erasmus+ programme, participation in international university associations and networks, co-operation with international organisations, etc. Before joining the University, Veronika worked for public administration from 2000 to 2014 in the field of international environmental affairs.

Czytaj więcej...

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwinski, founder and president of the "Perspektywy" Education Foundation, Vice President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Waldemar Siwinski has broad experience as author of professional rankings. He prepared over 70 rankings of universities, business schools and secondary schools in Poland. Waldemar Siwinski has extensive and rich media background as writer, journalist and manager. He served as president of the Polish Press Agency (PAP), was bureau member of the European Alliance of News Agencies (EANA); board member of the European PressPhoto Agency (EPA); member of the International Press Institute. As President of "Perspektywy" Foundation he is active in Academic Cooperation Association (ACA). He was the founder of the first magazine on computers in Poland.

Czytaj więcej...

Krzysztof Szymański

Dyrektor ELSEVIER Polska

Od ponad 10 lat związany z szeroko pojętą informacją naukową. Przez ten czas pracował z wieloma uczelniami oraz instutucjami rządowymi nad efektywniejszym wykorzystaniem finansowania w badaniach naukowych oraz podnoszeniu ich międzynarodowej widoczności i wpływu.

Tomasz Szapiro

Członek Prezydium RGNiSW oraz Prezydium KRASP, b. rektor SGH (2012-2016).

Ekonomista, specjalizuje się w badaniach i kształceniu w obszarze podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wielokryterialnych oraz komputerowego wsparcia procesu podejmowania takich decyzji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP. Obok kwestii ustawowych, ostatnio zaangażowany także w proces konsultacji dotyczących koncepcji i wdrożenia uniwersytetów europejskich.

Jan Szmidt

Od 2012 Rektor Politechniki Warszawskiej.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę "Właściwości elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-plazmową na podłożu krzemowym". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii "Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki".

Czytaj więcej...

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w centralnych instytucjach RP.

 

HONORARY PATRONAGE

Jarosław Gowin
Minister of Science and Higher Education

Organizer


Perspektywy Education Foundation


Partners


Conference of Rectors of Academic
Schools in PolandPolish Accreditation Committee


Substantive Partner


Tech Partner


Patrons