Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Ryszard Naskręcki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fizyk, profesor zwyczajny.

Specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. W latach 1978-1983 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tymże uniwersytecie obronił w 1992 roku rozprawę doktorską pt. Badanie indukowanego zderzeniami rozpraszania światła w wybranych cieczach molekularnych, której promotorem był prof. Franciszek Kaczmarek.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych uzyskał w 2001 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejściowej. Badania fotofizyczne stanów wzbudzonych cząsteczek wieloatomowych i krótkożyjących indywiduów. W 2003 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki UAM, a w roku 2010 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Elektroniki Kwantowej Wydziału Fizyki UAM oraz kieruje Pracownią Fizyki Widzenia i Optometrii tego Wydziału.

Działalność

W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki UAM, W latach 2005 - 2012 przewodniczył Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. Od roku 2008 jest Przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Jest członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie obecnie kieruje Zespołem ds. kształcenia oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, w którym kieruje Komisją dydaktyczną. Jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych).

Brał udział w licznych konferencjach kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, jest współautorem programów kształcenia optyków okularowych i optometrystów na Wydziale Fizyki UAM. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz dla firm i instytucji branży optycznej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia.

W latach 1994-1999 odbył trzy długoterminowe staże naukowe w Centrum Badań Nuklearnych w Saclay i w Uniwersytecie w Lille; stypendysta rządu francuskiego oraz Commisariat á l'Énergie Atomique. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych, dydaktycznych i metodycznych, jest autorem lub współautorem ponad 100 doniesień konferencyjnych, wypromował 120 magistrów i 3 doktorów. Jest także autorem licznych wykładów popularnonaukowych.

11 kwietnia 2016 r. wybrany na funkcję prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej na kadencję 2016-2020.

Odznaczenia

12 lutego 2015 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat