Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Tomasz Szapiro

Członek Prezydium RGNiSW oraz Prezydium KRASP, b. rektor SGH (2012-2016).

Ekonomista, specjalizuje się w badaniach i kształceniu w obszarze podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wielokryterialnych oraz komputerowego wsparcia procesu podejmowania takich decyzji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP. Obok kwestii ustawowych, ostatnio zaangażowany także w proces konsultacji dotyczących koncepcji i wdrożenia uniwersytetów europejskich.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat