Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Bartłomiej Banaszak

Bartłomiej Banaszak – zastępca dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Banaszak był członkiem ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. B. Banaszak reprezentuje MNiSW w Bologna Follow-up Group, w latach 2012-2018 współprzewodniczył międzynarodowym grupom roboczym do sprawa reform strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz wdrażania najważniejszych założeń Procesu Bolońskiego. W latach 2011-2016 B. Banaszak piastował funkcję Rzecznika Praw Absolwenta, natomiast w latach 2009-2010 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat