Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Mówcy

Prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (od 2015).

Hydrolog i hydrodynamik. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad stu dwudziestu publikacji naukowych, współautor lub współwydawca dziesięciu książek i trzech wydań specjalnych czasopism naukowych. Członek wielu polskich i zagranicznych komitetów i organizacji naukowych. Dwukrotny laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę doktorską oraz pracę habilitacyjną. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Stefana Batorego.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat