Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Newsletter Konferencyjny nr 1/2018

Dla kogo "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018"?

Podczas konferencyjnej gali 3 grudnia wręczone  zostaną po raz trzeci nagrody "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018" dla uczelni, których badania wnoszą największy wkład do postrzegalności (visibility) polskiej nauki na świecie. Co decyduje o wysokim prestiżu tej nagrody?

Otóż jest to jedyna nagroda, która daje równe szanse zarówno uczelniom dużym i wiekowym, jak i młodym, ale ambitnie rozwijającym swoje badania w ścisłej współpracy międzynarodowej.  Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje w ostatnich czterech latach miały największy wpływ na wzrost postrzegania (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

 • Life Sciences/Agricultural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

 • Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)
 • Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)
 • Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 30%)
 • Field-Weighted Citation Impact (waga 30%)
 • Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń wykorzystana jest baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2015-2017. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Uroczyste wręczenie trzeciej edycji ELSEVIER Research Impact Leaders Awards odbędzie się 3 grudnia 2018 r. podczas Gali towarzyszącej konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą." Kto wygra tym razem?

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat