Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Newsletter Konferencyjny nr 1/2018

"Uniwersytety europejskie" - zagrożenie czy szansa?

Na początku listopada - z inicjatywy m. in. prezydenta Emmanuela Macrona oraz przy wsparciu ze strony konferencji rektorów Francji, Niemiec, Polski i innych krajów - Komisja Europejska uruchomiła pilotażowy projekt, o budżecie 30 mln euro, utworzenia sieci uniwersytetów europejskich obejmujących czołowe uczelnie z różnych części naszego kontynentu. Czym będą się wyróżniać te sieci?

W pierwszym etapie powstanie 6 sieci obejmujących co najmniej po 3 uczelnie z trzech krajów.Wnioski o dotacje można składać do końca lutego przyszłego roku, a pierwsze sieci mają zacząć funkcjonować od 1 września 2019 r. Celem nadrzędnym koncepcji uniwersytetu europejskiego jest przeskok jakościowy w prowadzonych na uczelniach badaniach naukowych i wdrożeniach ich wyników. Zwiększenia umiędzynarodowienia badań będzie też miało wpływ na pozycję uczelni w rankingach.

Podczas sesji nt. uniwersytetów europejskich przedstawiciele uczelni zaangażowanych w tworzenie takich konsorcjów przedyskutują - założenia, uwarunkowania i możliwe konsekwencje tej nowej inicjatywy dla spójności i rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Europie oraz jego globalnej konkurencyjności. Debatę "Uniwersytety europejskie - zagrożenie czy szansa dla szkolnictwa wyższego w Europie" prowadzić będzie prof. Wiesław Banyś, honorowy przewodniczący KRASP i były rektor Uniwerystetu Śląskiego, obecnie członek Zarządu (Board Member) European University Association.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat