Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Newsletter Konferencyjny nr 1/2018

Jak będą oceniane uczelnie badawcze?

Przejaśnia się horyzont nad "Inicjatywą doskonałości - uczelnia badawcza", zapowiedzianą w ustawie z 20 lipca. MNiSW opublikowało listę uczelni, które uzyskały dofinansowanie (do 1 miliona złotych) na nabycie kompetencji w zakresie tworzenia strategii rozwoju uczelni. Otrzymało je 19 szkół wyższych - 8 uniwersytetów (UG, UAM, UJ, UŁ, UMK, UŚl., UW, UWr.), 6 politechnik (AGH, PG, PŁ, PŚl., PW, PWr.) 4 uczelnie medyczne (GUMed, UMP, UMB, UMŁ) i jedna uczelnia "life sciences" (UPWr.). Uczelnie te będą mogły wystartować wiosną w konkursie, który wyłoni 10 (lub mniej) "uczelni badawczych" z dofinansowaniem 10% procent rocznie w ciągu pięciu lat.

Skład grupy "pretendentów" odzwierciedla rankingowe klasyfikacje krajowe i międzynarodowe. Większość ze wskazanych uczelni (z wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) jest zarówno w Top-25 najlepszych polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018, jak i w Top-1000 najlepszych uczelni na świecie w grupie "Big-5" obejmującej pięć czołowych rankingów światowych (Szanghajski, US News, Times Higher Education, QS, Leiden)

Teraz ważne jest, aby przyszłoroczne zasady kwalifikowania uczelni do udziału w "Inicjatywie doskonałości - uczelnia badawcza" - a także zasady oceniania uczelni w trakcie tego programu - zostały publicznie przedyskutowane, gdyż niewłaściwe dobranie kryteriów i wskaźników może być dla tej inicjatywy zabójcze. Będziemy o tym rozmawiać podczas konferencji rankingowej 3-4 grudnia.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat