Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Newsletter Konferencyjny nr 1/2018

Kogo spotkamy na konferencji?

Główne sesji konferencji rankingowej 3-4 grudnia prowadzić będą: prof. Wiesław Banyś (sieci "uniwersytetów europejskich:), prof. Stanisław Kistryn (uczelnie badawcze), prof. Tomasz Szapiro (ewaluacja), prof. Dominik Antonowicz (metodologie rankingów), prof. Grzegorz Mazurek (visivility), Waldemar Siwiński (rankingi "by subject"). Wśród mówców i panelistów znajdują się, podobne jak na poprzednich konferencjach rankingowych, znakomitości polskiego życia akademickiego!

O różnorodnych aspektach międzynarodowej aktywności polskich uczelni dyskutować będą: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor PW, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Zbigniew Marciniak,  przewodniczący RGNiSW, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚl., prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM, prof. Jarosław Bosy, prorektor UP we Wrocławiu, prof. Marcin Moniuszko, prorektor UMed. w Białymstoku, prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Emanuel Kulczycki, przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW, dr Olaf Gajl, dyrektor OPI i wielu innych... Będzie znakomita reprezentacja kierownictwa MNiSW oraz centralnych instytucji wspierających naukę i edukację... Tu trzeba być!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Tak było w 2017 r.

Tak było w 2016 r.

 

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat