Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Andrzej Tretyn

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Michelinie w latach 1970-1974 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.

W 1991 roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Biologii Komórki (kierowanym przez prof. Alicji Górską–Brylass) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1991, a tytuł profesora nauk biologicznych w 1996 roku. W roku 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1999 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu stanowisko profesora zwyczajnego. W roku 2002 został kierownikiem Zakładu Biotechnologii. Po odejściu na emeryturę prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (z którym współpracował od roku 1988) kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Jednostka ta zatrudnia ponad 20 osób, w tym 8 pracowników samodzielnych.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn w latach 1988-1994 przebywał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Holandii (jako stypendysta Wageningen Agricultural University, Wageningen), Niemczech (jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta, Justus-Liebig Universitat, Giessen)  Wielkiej Brytanii (York University, York oraz  Plymouth Marine Laboratory, Plymouth) i Japonii (RIKEN, Wako-shi). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie przebywał w Max-Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii (realizując projekt w ramach V Programu Ramowego i jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta) oraz na Uniwersytetach w Cambridge, Freiburgu i Padwie (jako kontraktor i koordynator programu Tempus-Phare). W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium rządu japońskiego (Japanese Society for the Promotion of Science; JSPS), które odbył w RIKEN Plant Science Center (Yokohama). Tego samego roku, jako wizytujący profesor, przez trzy miesiące prowadził badania w Gyeongsang Univerity (Korea Południowa).

W roku 1997 prof. dr hab. Andrzej Tretyn został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a w latach 1999–2005, przez dwie kadencje, był  dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 2005 został prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, pierwszą u boku rektora prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, a drugą za kadencji prof. Andrzeja Radzimińskiego. W 2012 r. i w 2016 r. wybrany został na stanowisko rektora UMK.

Prof. Andrzej Tretyn wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada stopień doktora habilitowanego.

Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji (z czego 128 znajduje się w bazie Web of Knowledge, sumaryczny IF > 300, h-index 18), które cytowano ponad 1500 razy. Jest współautorem podręczników akademickich – Fizjologia roślin (PWN, Warszawa, wyd. I-III), Biologia komórki roślinnej (PWN, Warszawa, tom 1-2), autorem monografii Wapń w komórkach eukariotycznych, występowanie, transport i komórkowy mechanizm działania, (PWN, Warszawa) oraz współautorem wielu monografii naukowych, m.in. Fitochrom i morfogeneza roślin (PWN, Warszawa),  Brassinosteroidy – hormony roślinne, (Wydawnictwo UMK), i Fizjologia plonowania roślin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).

Andrzej Tretyn jest żonaty, ma troje dzieci.

 

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat