Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Wojciech Maria Marchwica

Dr Wojciech Maria Marchwica, Koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ. Uzyskał wykształcenie w dziedzinie filologii polskiej, jak i muzykologii. Od 1983 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie w Instytucie Muzykologii). Wojciech M. Marchwica był również wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do USA (Rochester, NY; Bloomington NJ) i na Ukrainę (Kijów, Lwów).

Niezależnie od działalności akademickiej pełnił liczne funkcje jako manager kultury, jak np.: dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Centrum Kultury (1992 Europejski Miesiąc Kultury; 1993 konferencja i festiwal sztuk Narody i Stereotypy); w 1994 – jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa – zaplanował i zrealizował projekt Spotkania Krakowian; 1998-2001 przygotował projekt i realizował obchody Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej jako Dyrektor Biura Jubileuszowego (później Ośrodek Informacji i Promocji UJ). W 2007-2009 był project managerem w firmie Symposium Cracoviense zajmując się planowaniem i organizacją kongresów. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina (2011-2017). Od 2008 roku współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii muzyki w XVIII wieku i muzyki w kontekście kulturowym. Opublikował liczne artykuły dotyczące polskiej kultury muzycznej w Europie, a po 2015 także na temat „muzyki w filmie”. Jego serie wykładów zostały wysoko ocenione. Był organizatorem i prelegentem podczas kongresów: Early Music – Context and Ideas 1 i 2 (Kraków, 2003, 2008). Spośród późniejszych wystąpień należy wyróżnić wystąpienie na konferencji National University Rankings on the Rise (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie 2011) i międzynarodowe konferencje muzykologiczne The National Elements in Music (Ateny, 2013) a ostatnio także Music Across Media (organizator i speaker Warszawa, 2017) oraz Music and Sound Design in Film/New Media (Wilno, 2017 i 2019). Wojciech M. Marchwica jest również czynnym wydawcą muzycznym (Paderewski Opera Omnia oraz muzyka polskiego baroku).

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat