Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Barbara Barańska-Malinowska

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Starszy kustosz dyplomowany; absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej –Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kochanowskiego w Kielcach oraz podyplomowych studiów organizacji i zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Z bibliotekami naukowymi szkół wyższych związana od lat 80-tych. W latach 2005-2011 pełniła funkcje kierownika działów: gromadzenia, udostępniania zbiorów, informacji naukowej oraz zastępcy dyrektora Biblioteki Politechniki Częstochowskiej.

Koordynator merytoryczny w projektach m.in: „BIBLIONCZEST” – modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”- digitalizacja i udostępnienie zasobów UPWr  na platformie Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON). Autorka 31 publikacji naukowych i fachowych.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat