Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Jacek Tarasiuk

Dr hab. Jacek Tarasiuk prof. AGH od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, na której w 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 2007 roku doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. Do habilitacji prowadził badania z pogranicza fizyki ciała stałego, fizyki metali oraz inżynierii materiałowej. Po habilitacji poszerzył zakres zainteresowań naukowych o bioinżynierię; w szczególności prowadząc badania nad własnościami i biomechaniką tkanki kostnej w mikro i mezo skali. Od 2012 roku kieruje również pracami założonego przez siebie Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH. Laboratorium wykonuje setki pomiarów rocznie zarówno w ramach projektów badawczych jak i szeroko rozwiniętej współpracy z przemysłem.

Dr hab. Jacek Tarasiuk jest współautorem ponad 120 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach oraz ponad 60 prezentacji konferencyjnych. Był promotorem trzech obronionych doktoratów.

Równolegle z pracą naukową zawsze był związany z kształceniem i nowoczesną dydaktyką. Prowadził wiele autorskich zajęć dydaktycznych. Przez wiele lat aktywnie współpracował ze Studenckim Ruchem Kół Naukowych. Jest współautorem kierunku studiów Inżynieria Obliczeniowa. Od 1998 roku nieprzerwanie pozostaje członkiem jury pierwszego w Polsce konkursu na studenckie prace internetowe „Notatki w Internecie”, jest członkiem Rady Programowej Centrum E-learningu AGH, członkiem jury małopolskiej nagrody edukacyjnej fundacji Sapere Auso. Od 2013 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia, a od 2017 jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odznaczony Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat nagrody im. Taklińskiego, najwyższego wyróżnienia za działalność dydaktyczną przyznawanego w AGH.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat