Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

Lauritz Holm-Nielsen

Prof. Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013, został przewodniczącym międzynarodowego zespołu ekspertów, który weźmie udział w wyborze polskich uczelni badawczych. Jest on również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego "2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System" przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility.

W przeszłości pełnił on wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012-2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993-2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.

Go to: Mówcy

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat