Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

Regulamin konkursu

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Regulamin Konkursu

Cel Nagrody. Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Kategorie. Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

 • Life Sciences/Agricultural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Zasady przyznawania Nagrody. Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

 • Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)
 • Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)
 • Field-Weighted Citation Impact (waga 40%)
 • Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)
 • Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń zostanie wykorzystana baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 30 publikacji w okresie 2013-2015.

Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce