17 kwietnia 2018

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego 2018
Gość honorowy: Kazachstan

miejsce: hotel "Hilton", Warszawa, ul. Grzybowska 63
www.perspektywy.org/forum2018
(tłumaczenie obrad na język polski i rosyjski)

9:15-10:00
Rejestracja, powitalna kawa
10:00 - 10:20
Uroczyste otwarcie Forum
 • Prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. Yerlan Sydykov, President of the Council of Rectors of Kazakhstan, Rector of the Gumilov National Euroasian University in Astana
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
10:20 - 10:45
Wystąpienia oficjalne
 • Piotr Muller, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Aryn Orsariev, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki Kazachstanu
10:45 - 11.30
Wystąpienia programowe
 • Dirk Bochar - Secretary General, European Federation of National Engineering Associations FEANI (Belgium): New trends in Engineering Education - a "FEANI - Engineers Europe" perspective
 • Tomasz Haiduk - członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Polska: Wyzwania przemysłu 4.0 a kształcenie kadr inżynierskich
 • Oleg Nagornov, First Vice-Rector, National Research Nuclear University MEPhI (Russia): Engineering & Technology Education - Closer to the Industry
11:30 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 13:00

Sesja panelowa: Kształcenie kadr dla przemysłu wysokich technologii - doświadczenia Polski i Kazachstanu

Prowadzący: Waldemar Siwiński prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Paneliści:

 • Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
 • Prof. Damir Shynybekov, rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Technologii Informacyjnych w Almaty
 • Dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Prof. Baurzhan Yerdembekov, rektor Uniwersytetu w Aktiubińsku
 • Gabriel Buchała, dyrektor Centrum Technicznego Aptiv w Krakowie
 • Prof. Makhmetgali Sarybekov, rektor Państwowego Uniwersytetu w Tarazie

Dyskusja

13:00 - 13:20

Wystąpienia specjalne

 • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Współpraca nauki i biznesu – profil uczelni w oparciu o Indeks HEBE
 • Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy": Inicjatywa "Poland as a New European Hub for Computer Science Education - Women in Tech Summit 2018",
13:20 - 14:00

Gala Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Wprowadzenie: Prof. Michał Kleiber, wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu

14:00
Zakończenie Forum
14:00 - 15:00
Lunch

Partnerzy
Forum i Rankingu
Studiów Inżynierskich

krput ksse frse pti aptiv

Organizator

perspektywy

Partner medialny

gazeta prawna