Organizatorzy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy - Fundacja non-profit działająca od 1998 r. w obszarze nauki, edukacji i wyrównywania szans. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju potencjału młodych ludzi i polskiego oraz światowego szkolnictwa wyższego. Działania Fundacji koncentrują się wokół budowania jakości akademickiej (rankingi szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, działalność IREG), promocji polskich uczelni na granicą i wspierania ich internacjonalizacji (program "Study in Poland").


Partnerzy

krput
ksse
frse
pti

Partnerzy
Forum i Rankingu
Studiów Inżynierskich

krput ksse frse pti aptiv

Organizator

perspektywy

Partner medialny

gazeta prawna