Goście honorowi

Piotr Müller

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów.

Czytaj więcej...

Aryn Orsariev

Secretary of State, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Born on July 20, 1976. In 1998 he graduated from the Al-Farabi Kazakh National University with a degree in International Relations as an International Relations Specialist. In 1999 – received a master’s degree at the University of Marne-la-Vallee; in 2000 - received a master’s degree at the Sorbonne University, Master of Diplomacy. Doctor of Political Sciences.

Czytaj więcej...

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Elektroniki PW. W latach 1985-2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku - w Carnegie Mellon University (USA).

Czytaj więcej...

Yerlan Sydykov

President of the Council of Rectors of Kazachstan since 2016, Rector of the Gumilev National University in Astana. Born in 1956, Kazakh, graduated in 1978 from the History Department of the SM. Kirov Kazakh State University.

Czytaj więcej...

Mówcy

Dirk Bochar

Secretary General of the European Federation of National Engineering Associations (FEANI), having acquired more than 25 years of professional experience in various international “umbrella” organizations within a variety of industrial sectors; he is also currently the Vice President of the European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Czytaj więcej...

Gabriel Buchała

Dyrektor Centrum Technicznego Aptiv w Krakowie. Główny inżynier ds. Infotainment Driver Interface (IDI), w dywizji Elektronika i Bezpieczeństwo (od 2013 r.). Dołączył do zespołu Delphi w Krakowie w 2001 jako inżynier ds. systemów testowych grupy pracującej nad technologiami multimedialnymi dedykowanymi dla pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej...

Tomasz Haiduk

Członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Polska. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. W firmie Siemens odpowiada za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, F&B, branża wydobywcza oraz cały obszar safety.

Czytaj więcej...

Michał Kleiber

Wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący kapituły Rankingu.. Prof. Michał Kleiber jest specjalistą w zakresie mechaniki i informatyki. Prof. Michał Kleiber reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego "Zrównoważony wzrost" w ramach V Programu Ramowego UE.

Czytaj więcej...

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę "Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn".

Czytaj więcej...

Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Specjalista z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego oraz restrukturyzacji infrastruktury publicznej. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania programów unijnych, od Instrumentów Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej ISPA, przez Fundusz Spójności, aż po aktualnie realizowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Czytaj więcej...

Oleg Nagornov

The First Vice-rector in MEPhI since 2010. He was born on August 15, 1956 in Moscow. He his diploma at MEPhI in 1979. In the years 1988-2006 he was an associate professor in MEPhI. In the years 2007-2008  he was a professor, the head of the Department in MEPhI. Member of the Expert Council at the Higher Attestation Commission of the Russian Federation.

Czytaj więcej...

Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W latach 1998 - 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji.

Czytaj więcej...

Makhmetgali Sarybekov

Rector of M.Kz DulatyTaraz State University. Born on December 22, 1956 in the village of Kazgurts Lenger (in the Tolyavskiy district) in the South-Kazakhstan region. In 1978 he was graduated from the Physics and Mathematics Faculty of the Zhambyl Pedagogical Institute on the specialty of "Physics".

Czytaj więcej...

Damir Shynybekov

Rector, International University of Information Technologies in Almaty since its foundation in 2009. PhD, Academician of IAI, IAC, IAT Russia, Dr. Sc., Professor at International Information Technology University (IITU) in Almaty, Kazakhstan.

Czytaj więcej...

Bianka Siwińska

Dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Jest dziennikarką, naukowczynią i inicjatorką kampanii społecznych, redaktor naczelną magazynu edukacyjnego „Perspektywy” oraz korespondentką „University World News”.  Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i Akademii Startupowej dla studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz takich projektów jak „Lean in STEM”, „IT for SHE”. „Dziewczyny do nauki!” i stypendiów dla studentek politechnik „Nowe technologie dla dziewczyn”.

Czytaj więcej...

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Czytaj więcej...

Baurzhan Yerdembekov

Rector of the K. Zhubanov Aktobe Regional State University. He was born in 1974 in the city of Semey of East Kazakhstan region. In 1992-1996 he was a student of the "Kazakh language" of the Semey State University.  In 2000-2001 he was a a senior teacher of the Kazakh language and literature department of the State University "Semey".

Czytaj więcej...

Partnerzy
Forum i Rankingu
Studiów Inżynierskich

krput ksse frse pti aptiv

Organizator

perspektywy

Partner medialny

gazeta prawna