Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 12 października 2012 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata do konkursu SCOPUS Young Researchers Awards.

Oryginał formularza należy wysłać na adres:
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
oraz kopię pocztą elektroniczną na adres:
m.chrostna@perspektywy.pl – Magdalena Chróstna

Formularz – pobierz

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011