ORGANIZATORZY

Elsevier B.V. - międzynarodowe wydawnictwo naukowe z siedzibą w Holandii jest liderem w publikacjach czasopism i książek naukowych, w tym medycznych i technicznych. Stanowi część grupy Reed Elsevier, jednego z największych wydawnictw i dostawców informacji na świecie. Ściśle współpracuje z organizacjami naukowymi i medycznymi, zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w 24 krajach.
Elsevier wydaje rocznie ponad 2 tys. czasopism oraz blisko 20 tys. książek naukowych. Oferuje serię innowacyjnych produktów elektronicznych, takich jak: ScienceDirect, MD Consult i Scopus, bazy bibliograficzne oraz słowniki on-line.
Elsevier jest twórcą Scopus - największej bazy kompendiów i cytacji literatury naukowej oraz wysokiej jakości źródeł internetowych.

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" jest niezależną organizacją non-profit promującą szkolnictwo wyższe i wspierającą proces internacjonalizacji polskich uczelni poprzez program "Study in Poland" prowadzony we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Fundacja przygotowuje prestiżowy ranking polskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych; organizuje największe wydarzenia i kampanie informacyjne w zakresie edukacji średniej i wyższej, m.in. międzynarodowe i regionalne targi edukacyjne, konferencje naukowe, seminaria i szkolenia dotyczące marketingu szkół wyższych. Wydawnictwo Perspektywy Press publikuje książki i informatory poświęcone tematyce edukacyjnej oraz magazyn dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Perspektywy".
 

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011