Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2010: nominacje

Jury Nagrody Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2010 w składzie: prof. dr hab. Tomasz Borecki, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, b. rektor SGGW, (Przewodniczący Jury) prof. dr hab. Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. Robert Hołyst – zastępca dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, obradujące wraz z przedstawicielem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dr. Kazimierzem Bilanowem, na posiedzeniu dnia 10 listopada 2010 nominowało do tegorocznej nagrody następujących młodych naukowców:


Obrady jury Konkursu.
od lewej: prof. dr hab. Bogusław Smólski, prof. dr hab. Robert Hołyst, prof. dr hab. Tomasz Borecki

1. mgr Patrycja Boguta (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzyńskiego PAN w Lublinie) w dziedzinie rolnictwo i biologia
2. mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król (Politechnika Wrocławska) w dziedzinie technologia
3. mgr inż. Beata Butruk (Politechnika Warszawska) w dziedzinie inżynieria materiałowa
4. dr Marcin Zajenkowski (Uniwersytet Warszawski) w dziedzinie nauki społeczne
5. lek. Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w dziedzinie medycyna
6. dr n..med. Milena Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w dziedzinie medycyna
7. mgr inż. Radosław Kwapiszewski (Politechnika Warszawska) w dziedzinie biochemia, genetyka i biologia molekularna
8. mgr inż. Tomasz Kaczorowski (Politechnika Warszawska) w dziedzinie chemia
9. dr Katarzyna Tyszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) w dziedzinie chemia
10. dr Łukasz Drewniak (Uniwersytet Warszawski) w dziedzinie nauka o środowisku

Jury postanowiło nie przyznawać nominacji w dziedzinie informatyka oraz fizyka i astronomia, natomiast przyznać po dwie nominacje w dziedzinach chemia i medycyna, w których poziom wniosków i ich liczba były szczególnie wysokie.

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011