EDYCJA 2008

10 wybitnych młodych naukowców otrzymało nagrody
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award

Aneta Kurzępa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (medycyna), dr Krzysztof Cichy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fizyka i astronomia) oraz dr Dariusz Sobolewski z Uniwersytetu Gdańskiego (chemia) zostali laureatami I edycji konkursu dla młodych naukowców Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 25 listopada br. w Warszawie podczas gali w hotelu Novotel Centrum.
   

- Możliwość poznania dorobku tych młodych ludzi była dla nas prawdziwą przyjemnością. Zwłaszcza, że każdy z nich jest jeszcze w trakcie doktoratu lub tuż po, a ma już na swoim koncie pierwsze odkrycia, liczne publikacje, własne granty badawcze. Wspieranie ich karier naukowych jest naszym obowiązkiem i zaszczytem – powiedział w trakcie wręczania nagród prof. Tomasz Borecki, przewodniczący kapituły konkursu, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, b rektor SGGW.

Prof. Jerzy Duszyński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, gratulował młodym naukowcom samozaparcia i chęci poświęcenia się szlachetnemu zajęciu poszukiwania prawdy o świecie i człowieku poprzez naukę. – To głównie od Was, młodych i dociekliwych badaczy, zależy obecnie przyszłość naszego kraju i całego zglobalizowanego świata – dodał.

O wadze dostępu do najlepszych źródeł literatury naukowej w pracach badawczych i budowaniu wspierającego rozwój backgroundu naukowego mówił natomiast Eduard Cohen, dyrektor wykonawczy Wydawnictwa Elsevier, twórcy baz informacji naukowej Scopus i ScienceDirect.

Nagrodę dla wybitnych młodych polskich naukowców ustanowiły wspólnie: międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. (z siedzibą w Holandii) oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Głównym celem fundatorów jest jak najszersze spopularyzowanie dorobku młodych polskich naukowców, którzy przed 30. rokiem życia mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe, doceniane także za granicą.

Nagroda została przyznana w Polsce w tym roku po raz pierwszy, w dziesięciu dziedzinach nauki: medycynie, technologii, biochemii, genetyce i biologii molekularnej, fizyce i astronomii, chemii, inżynierii materiałowej, rolnictwie i biologii, naukach społecznych, nauce o środowisku, informatyce.

Organizatorzy konkursu zwrócili się wcześniej do rektorów polskich uczelni akademickich z prośbą o wytypowanie kandydatów. Następnie Kapituła Nagrody - w składzie: prof. dr hab. Tomasz Borecki, członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, b. rektor SGGW, prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor WAT, prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Eduard Cohen, dyrektor wykonawczy Elsevier B.V. - spośród ponad 50 aplikacji wybrała dziesięciu zwycięzców, z których każdy otrzymał podczas uroczystej gali statuetkę i dyplom. Trzy osoby z tytułem laureata otrzymały także pełne pokrycie kosztów udziału w wybranej przez siebie międzynarodowej konferencji naukowej.

Nominacje do nagrody (oraz statuetki i dyplomy) otrzymali również:

Sylwetki nominowanych oraz laureatów, a także galeria zdjęć z uroczystości w dniu 25 listopada br. znajdują się na stronie internetowej: www.perspektywy.org/elsevier.

Nagrody Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award przyznawane będą co roku.
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
         
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award   Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011