Nagrody wręczone, czekamy na Noble dla Polski!

Życzę Wam zdobycia nie jednego, ale dwóch Nobli dla Polski – powiedział przewodniczący Jury Konkursu prof. Tomasz Borecki. – Kiedy czytam o Waszych dokonaniach naukowych, przyznaję, że odczuwam zazdrość, że w tak młodym wieku, tak wiele już osiągnęliście.

Było bardzo uroczyście... i bardzo radośnie. Młodzi naukowcy i ich opiekunowie naukowi, a także znakomita reprezentacja polskiego środowiska akademickiego i goście zagraniczni wzięli udział w uroczystym wręczeniu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2010. Gościem honorowym ceremonii był prof. Witold Jurek, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tegoroczni laureaci to: mgr Patrycja Boguta z Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzyńskiego PAN w Lublinie (nominowana w kategorii rolnictwo i biologia), lek. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego (medycyna) oraz mgr inż. Tomasz Kaczorowski z Politechniki Warszawskiej (chemia).

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego brało pod uwagę znaczące osiągnięcia kandydatów oraz uczestnictwo w wartościowych projektach naukowych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 314 kandydatów poniżej 30. roku życia. Spośród nich nominowano dziesięcioro, a troje uzyskało tytuł laureata oraz nagrodę ufundowaną przez wydawnictwo Elsevier w wysokości 2 tys. euro. Suma ta może być przeznaczona na sfinansowanie udziału w zagranicznej konferencji naukowej. Laureaci sami decydują o temacie i miejscu konferencji.

Młodzi naukowcy nie kryli, że nominacja była dla nich zaskoczeniem. – Pierwsza reakcja? Zaskoczenie! – przyznaje Patrycja Boguta, laureatka konkursu wyróżniona za badania nad interakcjami kwasów z zawartymi w glebie jonami metali ciężkich. Mgr inż. Tomasz Kaczorowski, laureat wyróżniony za badania nad krystalizacją blisko spokrewnionych z chininą cząstek związków chemicznych, dodaje, że nominacja w takim konkursie to nie tylko prestiż, ale też zachęta do dalszej pracy.

Podczas gali wszystkim laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz statuetki. Nagrodą dla trojga najlepszych jest czek na 2 tys. euro, który pokryje koszty uczestnictwa w wybranej międzynarodowej konferencji. Wojciech Fendler, który prowadzi badania nad cukrzycą o nietypowym przebiegu u dzieci, już wie, że w ramach nagrody wybierze się na specjalistyczny kongres do San Diego: - Przyjeżdżają tam same sławy, więc na pewno będzie okazja do poszerzenia horyzontów. No i przede wszystkim: możliwość bycia na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w mojej dziedzinie.

Charles Pallandt, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu na Europę wydawnictwa Elsevier, powiedział: - Wydawnictwo Elsevier od lat wspiera młodych naukowców, nie tylko poprzez zapewnianie łatwego dostępu do naukowych baz danych, ale również poprzez organizowanie konkursów pozwalających wyróżnić się spośród rzeszy pracowników naukowych. Nagrody fundowane dla zwycięzców mają na celu również wspierać ich dalszy rozwój naukowy.

Prof. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego pogratulował laureatom oraz organizatorom konkursu jego idei, który bardzo dobrze harmonizuje z działaniami MNiSW skierowanymi przede wszystkim do młodych pracowników nauki. Prof. Jurek życzył laureatom konkursu, aby ich badania naukowe jeszcze długo sprawiały im przyjemność, bo i o to w pracy badawczej chodzi. Pogratulował również ich opiekunom naukowym. – Trzeba mieć w życiu szczęście, żeby trafić do dobrego opiekuna i wy to szczęście macie – powiedział do laureatów. A w imieniu opiekunów naukowych i swoim własnym przypomniał, że nie ma większego sukcesu jak sukces wychowanków

Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję nagrody!

Perspektywy

     
        
   
        
   
        
   

Pełna galeria

Nominowani 2010

EDYCJA 2009

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011