Wręczono nagrody SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award 2009

Rozstrzygnięto konkurs SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award dla młodych polskich naukowców (do lat 30.) osiągających sukcesy naukowe o znaczeniu międzynarodowym. Najlepsi z nich to: Martyna Kucharska z Politechniki Warszawskiej (nominowana w kategorii inżynieria materiałowa), Łukasz A. Małek z Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie (medycyna) oraz Maciej Misiorny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fizyka i astronomia).

  

Kapituła Konkursu, w skład której wchodzili: prof. dr hab. Tomasz Borecki (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski oraz prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko nominowała dziesięciu młodych naukowców spośród prawie 300 zgłoszonych do konkursu. Oto pełna lista nominowanych i nagrodzonych – najlepszych polskich młodych naukowców 2009:

Martyna Kucharska z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, nominowana w kategorii inżynieria materiałowa,

Łukasz A. Małek z Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Anin), kategoria - medycyna,

Maciej Misiorny z Zakładu Fizyki Mezoskopowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kategoria - fizyka i astronomia,

Szymon Hernik z Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, kategoria - technologia,

Łukasz Dziewit z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii biochemia, kategoria -genetyka i biologia molekularna,

Łukasz John z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, kategoria – chemia,

Joanna Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN, Poznań, kategoria - rolnictwo i biologia,

Marta Lackowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, kategoria - nauki społeczne,

Krzysztof Jan Stereńczak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kategoria - nauka o środowisku,

Zbigniew Gołębiewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, kategoria – informatyka.

Organizatorem konkursu jest międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 listopada 2009 r. w warszawskim hotelu Novotel Centrum, każdy z nominowanych otrzymał dyplom i statuetkę, a laureaci dodatkowo po 10.000 zł na pokrycie kosztów udziału w wybranych przez nich międzynarodowych konferencjach naukowych.

Członkowie Kapituły Konkursu podkreślają bardzo wysokie kompetencje i osiągnięcia nominowanej dziesiątki młodych. – W moim odczuciu wszyscy zasługujecie na specjalne wyróżnienia, a o wyborze trzech laureatów zaważyły subtelności – zwracał się do nominowanych, gratulując ich dotychczasowego dorobku naukowego – prof. Tomasz Borecki, przewodniczący Kapituły, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnych Cywilizacji - Zostańcie tacy, polska młodzież ma nieść Polskę.

Prof. Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodał, że chciałby pogratulować również wszystkim pozostałym 290 młodym naukowcom zgłoszonym do konkursu i przeprosić, że nie znaleźli się na tej sali, albowiem prawdą jest, że wybór dziesięciu nominowanych był bardzo trudny.– To wspaniała okazja, żeby dobrze mówić w takim gronie o przyszłości, bo przyszłością polskiej nauki jesteście Wy – zwracał się do młodych naukowców prof. Smólski. - Myślę, że w dobie kryzysu kapitał ludzki, którym możemy się pochwalić, to państwo, ludzie, którzy w tak młodym wieku mają już tak poważny dorobek, między innymi dzięki temu, że mają szczęście współpracować z autorytetami polskiej nauki, którzy zgłosili ich do konkursu.

Uczestniczący w uroczystej gali Charles Pallandt, dyrektor Elsevier B.V. na Europę, mówił w swoim wystąpieniu: - Jestem dumny, że Elsevier razem z Fundacją Edukacyjną Perspektywy może wspierać młodych polskich naukowców oraz nagradzać najlepszych z nich. Naszą misją jest wpieranie ich oraz wszystkich pozostałych poprzez dostarczanie narzędzi i baz światowej klasy, takich jak Baza SCOPUS, która indeksuje prawie 18 tys. najlepszych światowych czasopism i zapewnia dostęp do najnowszych odkryć, oraz baza Science Direk, która gwarantuje dostęp do ponad 9 milionów artykułów naukowych – podkreślił Pallandt, gratulując zwycięzcom.

- To duża przyjemność, kiedy inicjatywa nagradzania młodych polskich naukowców, która narodziła się dwa lata temu w wyniku spotkania w Szanghaju na konferencji poświęconej rankingom, zaowocowała już drugą edycją konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award - powiedział podczas uroczystej gali Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Z kolegami z Elsevier dyskutowaliśmy wówczas o tym, co jest ważne dla kariery naukowca. Oczywiście ważny jest dobry opiekun naukowy, uczelnia, dostęp do zasobów, ale przede wszystkim możliwość uczestniczenia w obiegu myśli naukowej na najwyższym, światowym poziomie, czyli tam, gdzie dzieje się ten pierwszy front nauki. Połączyliśmy nasze zainteresowania – największego na świecie wydawnictwa naukowego z fundacją, której misją jest działanie na rzecz dobra publicznego w dziedzinie edukacji i nauki. Promocja młodych zdolnych ludzi jest naszą wspólną pasją i dzisiaj po raz drugi mamy zaszczyt przedstawić państwu dziesięciu młodych polskich naukowców, którzy zwyciężyli spośród prawie 300 zgłoszonych na konkurs - dodał Siwiński.

Prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" podkreślił, że dla wyróżnionych naukowców, poza nagrodą finansową, równie ważna jest świadomość bycia zauważonym, dostrzeżonym i promowanym. - Laureaci są zapraszani przez rektorów na spotkania, dostają nagrody finansowe. Stają się bohaterami swoich uczelni. Prezes Fundacji dodał, że rosnące zainteresowanie konkursem (na drugą edycję konkursu napłynęło ponad sześciokrotnie więcej zgłoszeń w stosunku do pierwszej edycji) pokazuje, jak bardzo potrzebne są różne efektywne formy wspierania młodych naukowców. - Siedemdziesięcioletni fizyk odkrycia na miarę Nagrody Nobla już pewnie nie dokona, natomiast trzydziestoletni naukowiec ma na to szanse - powiedział Siwiński.

Potrzebę tworzenia inicjatyw promujących młodych naukowców podkreślił również dr Tomasz Ciach z Politechniki Warszawskiej, promotor laureatki. Przyznał, że w Polsce profesorowie często boją się konkurować z młodymi naukowcami o pieniądze na badania naukowe, dlatego ci młodzi są spychani na margines, a właściwie podwójny margines, ponieważ na wielu uczelniach nie ma pracy dla młodych ludzi, a młodzi doktorzy często chowają dyplom do szuflady i udają, że go nie mają - mówił Ciach.

Skąd pochodzą laureaci?

Martyna Kucharska pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Bada m.in. materiały, których można używać do wypełniania uszkodzonych kości. W tym celu wykorzystuje biodegradowalny polimer, który z czasem rozpuszcza się, a jego miejsce zajmuje naturalna tkanka kostna.

Łukasz Małek pracuje w warszawskim Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W swojej działalności naukowej badał funkcje płytek krwi u osób z zawałem serca. W przyszłości wczesne określenie, którzy pacjenci reagują na leki przeciwpłytkowe, umożliwiłoby włączenie do terapii innego leku, czyli pozwoliło na jej indywidualizację.

Maciej Misiorny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania dotyczące opisu efektów towarzyszących przepływowi spinowo-spolaryzowanego prądu przez pewien typ molekuł o własnościach magnetycznych.

Sylwetki nominowanych młodych badaczy znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.perspektywy.org/elsevier

Zwycięzcom i nominowanym gratulujemy! Perspektywy

     
        
   
        

Edycja 2008
 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011