DLA PRASY

Młodzi naukowcy, w których warto inwestować

Wybrali pracę naukową i konsekwentnie kroczą tą drogą, osiągając coraz większe sukcesy w kraju i za granicą. 23 listopada poznamy zwycięzców czwartej edycji konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award.

W przekonaniu, że umiędzynarodowienie badań i osiągnięć naukowych jest kluczem do rozwoju gospodarczego oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ustanowiły nagrodę dla wybitnych młodych polskich naukowców, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe o dużym oddźwięku międzynarodowym Scopus-Perspektywy Young Researcher Award.

Organizatorzy konkursu zwrócili się do rektorów polskich uczelni akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk z prośbą o wytypowanie kandydatów- wyróżniających się młodych (limit wieku do 30 lat) naukowców. Następnie Jury Nagrody wybrało spośród ponad 300 kandydatów dziesięcioro najlepszych, mogących poszczycić się zarówno realizacją nowatorskich i użytecznych projektów badawczych, jak i publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych oraz udziałem w konferencjach naukowych o światowej randze. Każdy z finalistów otrzyma podczas uroczystej gali statuetkę i dyplom. Trzy osoby z tego grona uzyskają tytuł laureata oraz po 2 tys. euro na pokrycie kosztów udziału w wybranej międzynarodowej konferencji naukowej oraz elektroniczne notatniki – tablety, jako nagrodę dodatkową.

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2011 r. Jury w składzie: prof. Bogusław Smólski (przewodniczący), prof. Tomasz Borecki, prof. Robert Hołyst i prof. Tadeusz Tołłoczko wybrało spośród zgłoszonych kandydatur dziesięcioro finalistów.

Są to:

  • w dyscyplinie rolnictwo i biologia: dr Bartosz Kempisty (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Rekomendacja: prof. dr hab. Maciej Zabel.
  • w dyscyplinie technologia: mgr inż. Krzysztof Churski (Instytut Chemii Fizycznej PAN). Rekomendacja: dr hab. Piotr Garstecki
  • w dyscyplinie inżynieria materiałowa: mgr inż. Cezary Samojłowicz (Instytut Chemii Organicznej PAN). Rekomendacja: prof. dr hab. inż. Karol Grela
  • w dyscyplinie nauki społeczne: dr Jakub Growiec ( Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Rekomendacja: prof. dr hab. Tomasz Szapirow.
  • w dyscyplinie medycyna: mgr Julia Romanowska (Uniwersytet Warszawski). Rekomendacja: dr hab. Joanna Trylska.
  • w dyscyplinie informatyka: dr inż. Andrzej Ruta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Rekomendacja: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.
  • w dyscyplinie biochemia, genetyka i biologia molekularna: mgr inż. Elżbieta Jędrych (Politechnika Warszawska). Rekomendacja: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.
  • w dyscyplinie chemia: dr Marcin Gronowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN). Rekomendacja: dr hab. prof. ICHF PAN Robert Kołos.
  • w dyscyplinie fizyka i astronomia: dr Piotr Trocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Rekomendacja: prof. dr hab. Józef Barnaś.
  • w dyscyplinie nauki o środowisku: dr Magdalena Matusiak-Małek (Uniwersytet Wrocławski). Rekomendacja: prof. dr hab. Jacek Puziewicz

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, z udziałem władz polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a także licznego grona najwyższej rangi przedstawicieli środowiska akademickiego, odbędzie się w czasie uroczystej gali 23 listopada w hotelu Mercure Grand Warszawa.

Zapraszamy na konferencję prasową, w czasie której będzie można poznać nominowanych i ich opiekunów naukowych. Konferencja odbędzie się 23 listopada o godz. 12.00 w Hotelu Mercure Grand Warszawa (ul. Krucza 28) w sali Olimp 2.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Wdowińska-Sawicka
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
tel. 22 628 58 62
e-mail:a.wdowinska@perspektywy.pl
www.perspektywy.org/elsevier

Elsevier B.V.- międzynarodowe wydawnictwo naukowe z siedzibą w Holandii jest liderem w publikacjach czasopism i książek naukowych. Wydaje rocznie ponad 2 tys. czasopism i 2 tys. tytułów książek naukowych. Najważniejszym produktem firmy jest baza danych SCOPUS - największa na świecie baza kompendiów i cytacji literatury naukowej (www.info.scopus.com). Baza SCOPUS, pozwalająca na śledzenie, analizowanie i wizualizację on-line, jest tworzona i rozwijana przez ponad 500 naukowców i bibliotekarzy na całym świecie. Obecnie SCOPUS obejmuje swoim stałym monitoringiem ponad 15 tys. czasopism i publikacje w 4 tys. naukowych wydawnictw książkowych na całym świecie.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" jest niezależną organizacją non-profit promującą polskie szkolnictwo wyższe za granicą i wspierającą proces umiędzynarodowienia polskich uczelni w ramach programu „Study in Poland" prowadzonego we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Fundacja przygotowuje co roku prestiżowy ranking polskich uczelni oraz organizuje kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia w zakresie edukacji. (www.perspektywy.org)

Kontakt:
Karolina Chróstna-Bejnarowicz
Koordynator Konkursu
Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011
tel. 22 628 58 62
e-mail: k.chrostna@perspektywy.pl
www.perspektywy.org/elsevier

 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011