Nagrody Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011

Oto trójka najlepszych młodych naukowców w Polsce!

Elżbieta Jędrych z Politechniki Warszawskiej, Marcin Gronowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Bartosz Kempisty z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to zwycięzcy czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011.


Międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy ustanowiły w 2008 r. nagrodę dla wybitnych młodych polskich naukowców, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe o dużym oddźwięku międzynarodowym - Scopus-Perspektywy Young Researcher Award - w przekonaniu, że umiędzynarodowienie badań i osiągnięć naukowych jest kluczem do rozwoju gospodarczego oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

O wyborze tej trójki wybitnych młodych naukowców spośród dziesięciu nominowanych i około 300 kandydatów, którzy przed 30. rokiem życia osiągnęli sukcesy naukowe w kraju i za granicą zadecydowały zarówno ich nowatorskie projekty badawcze, jak publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych. – Była to niesamowicie trudna decyzja, ponieważ poziom dorobku naukowego zgłaszanych kandydatów rośnie z roku na rok, tak jak sama liczba zgłoszeń, co  być może jest związane z rosnącą marką tej nagrody i tym, że coraz więcej znaczy w środowisku akademickim – przyznał podczas konferencji prasowej poprzedzającej ogłoszenie wyników prof. Bogusław Smólski, członek jury.

Na konkurs zostało zgłoszonych około 300 kandydatów, cały proces był wieloszczeblowy, ponieważ zgodnie z regulaminem pierwszym etapem selekcji jest wystawienie kandydatury przez promotora, a przez to promowanie jego dorobku. – Bardzo trudno jest dokonywać takich wyborów, chociażby dlatego, że młodzi naukowcy reprezentują różne dyscypliny naukowe (10). Zatem trzeba porównywać dorobek młodego ekonomisty, który ma duże osiągnięcia z ekonometrii z technologiem, który zajmuje się wyrafinowanymi technologiami w obszarze chemii. Ale wszyscy, którzy po wielu dyskusjach w gronie jury zostali wyróżnieni, mają samodzielny, niekwestionowany dorobek – co było głównym wyróżnikiem – ogłoszony w najlepszych naukowych  periodykach o globalnym zasięgu, niektórzy mają także dorobek w zakresie patentów – wyjaśniał zasady konkursu prof. Smólski, zwracając także uwagę na bardzo młody wiek niektórych laureatów konkursu, np. 25-letniego naukowca, który obronił doktorat w niecały rok po pracy magisterskiej.

Jakie są ich recepty na naukowy sukces? - Po pierwsze – mieć dobrego promotora, który ma dobry pomysł na badania – wymieniała Julia Romanowska, finalistka w dziedzinie medycyny z Uniwersytetu Warszawskiego. – Po drugie – dużo ćwiczyć, bo nie wystarczy mieć satysfakcjonująch wyników, trzeba umieć je odpowiednio przedstawić i przekonać innych, że są ciekawe i warte zainteresowania - dodała. Dr Bartosz Kempisty z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dodał inny warunek: - Trzeba pozbyć się kompleksów, pierwsza publikacja w prestiżowych periodykach to przekroczenie pewnego progu, z czasem staje się to coraz bardziej normalne – odpowiadał. Dr inż. Andrzej Ruta z AGH w Krakowie zwrócił uwagę na bardziej praktyczny aspekt: - Taka praca wymaga dużej determinacji, trzeba dbać, żeby pasja do nauki nie zginęła w codziennych obowiązkach.

Dyskusja, która wywiązała się podczas konferencji, dotyczyła wciąż tak trudnych spraw, jak możliwości godzenia pracy naukowej z trudami codzienności. Młodzi naukowcy oraz ich promotorzy przyznali, że sytuacja materialna młodych pracowników nauki polepsza się z roku na rok, choćby poprzez adresowane do nich specjalne stypendia i udział w grantach, ale też trzeba pamiętać, że usytuowanie finansowe około 6 tys. młodych polskich doktorantów wciąż jest dalece  niewystarczające, co wymaga od nich łączenia pracy naukowej z etatem poza nauką, albo wyborem zagranicznych uczelni jako kolejnego miejsca ich rozwoju. 

     

EDYCJA 2011 - GALERIA ZDJĘĆ

EDYCJA 2010

EDYCJA 2009

DLA PRASY
 

Kontakt

START

 

REGULAMIN

   

ORGANIZATORZY

   

JURY 2011

 

ZGŁOSZENIE

 

EDYCJA 2011