Seminar for Vice-Rectors of Research

SCIENCE POLICY
Open Access, Managing and Measuring Research Outcome

Seminarium, organizowane wspólnie przez międzynarodowe Wydawnictwo Naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, przy współudziale Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r., w , w hotelu Mercure Grand w Warszawie.


Program

14.00-14.15 Opening
Waldemar Siwiński, President, Perspektywy Education Foundation

14.15-14.25 Welcome
Endre Beky, Regional Manager Central Eastern Europe

14.25-15.00 Elsevier and Open Access
Alicia Wise PhD, Director Universal Access, Elsevier

15.00-15.30 Coffee Break


15.30-16.00 Managing and Measuring Research Outcome
Patrick Kerr, Director of International Public Affairs, Elsevier

16.00-16.40 Best Practice: Managing Research on University Level (PURE)
Dr. Barbara Ebert, MBA, Leuphana Universität Lüneburg, Germany

16.40-17.15 Best Practice: Strategic Planning and the Use of Bibliometrics at the University of Geneva (SciVal)
Pablo Achard PhD, Prospective and Planning Unit, University of Geneva, Switzerland

17.15-17.30 Questions & Answers


17.30 Closing of the Seminar


Organisers:

Elsevier BV Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Dodatkowe informacje: Magdalena Chróstna, tel.: 22 628 58 62, m.chrostna@perspektywy.pl
Uwaga: istnieje możliwość udostępnienia materiałów / prezentacji pokazywanych podczas Seminarium.